RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Aktywnej Odnowy ,,Na Wzgórzu” Marek Farasiewicz ul. Jana Stanisławskiego 4a/2, 80-297 Borowiec , zwany dalej Centrum Aktywnej Odnowy ,,Na Wzgórzu”. Kontakt do Administratora Danych tel.: 606-391-760, E – mail.: kontakt@schudnijzdrowo.eu

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w na podstawie art. 9 ust 2 pkt h oraz pkt i);

Przetwarzanie jest niezbędne do rezerwacji i wykupienia uczestnictwa w zajęciach Aqua Bike, do dokumentowania postępów uczestników zajęć poprzez wykonywanie zdjęć i filmów z zajęć oraz zamieszczania ich na stronie www.schudnijzdrowo.eu i na portalach społecznościowych SchudnijZdrowo Fitness&Wellness.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.